{Video} Bộ tranh Canvas - Bình Hoa
Chất liệu: Tranh Canvas / Kích thước đề xuất 40x40cm x3tranh / 50x50cm x3tranh / 60x60cm x3tranh