{Video} Bộ Tranh Canvas - Hoa Bất Tử
+ Chất liệu: Tranh canvas + Kích thước đề xuất: - 40x60cm x 3tranh - 50x70cm x 3tranh - 60x80cm x 3tranh